Bước 1: Tạo lập một số điện thoại IP KEYCALL

Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu này và gửi cho chúng tôi, bạn sẽ nhận được 1 email có 1 đường link, bấm vào link này để kích hoạt số điện thoại IP KEYCALL . Ngay sau đó chúng tôi sẽ gửi cho bạn 1 email khác với nội dung gồm 11 số, đó chính là số điện thoại IP KEYCALL của riêng ban

Bước 1: Tạo lập một số điện thoại IP KEYCALL

Bước 2. Download phần mềm SOFTPHONE

Bước 3. Cài đặt phần mềm SOFTPHONE

Bước 4. Khai báo trên phần mềm Softphone

Bước 5. Đăng ký mã thẻ

send content to your friends

        

How to make a call

 


  KeyCall for iPhone

Vui lòng điền đầy đủ vào mẫu để tạo lập một số điện thoại IP KEYCALL

*
* từ 6 đến 10 ký tự
*
*
*
Số điện thoại *
Quốc gia (Việt Nam) *

Chú ý: Các phần có đánh dấu * là các phần quý vị bắt buộc phải điền
(Quý vị giữ lại email của công ty)

 
Youtube Video :